Osmanlı İmparatorluğu’ndan Günümüz Türkiye’sine Emek ve Ekoloji Konferansı

Küresel iklim krizinin, kapitalizminin yapısal ve konjonktürel diğer krizleri ile bütünleştiği bir dünyada, emek ve ekoloji alanları, hem beşerî bilimler yazınında, hem de mevcut toplumsal mücadelelerde hızlanan bir şekilde birbiri ile ilişkileniyor, kesişiyor. Bu kesişme, emeğe, emeğin farklı biçimlerine ve emekçilerin insan-dışı doğa ile ilişkisine yeni bir perspektifle yaklaşmak ve dolayısıyla aşağıdan yeni bir tarihsel anlatı kurmak, bugün karşı karşıya bulunduğumuz sistemin krizini kavrayabilmek ve alternatif bir geleceği ve birlikte yaşamı tahayyül edebilmek için önemli imkânlar sunuyor.

DİSK üyesi Birleşik Metal-İş Sendikası ile TÜSTAV’ın ortaklaşa gerçekleştireceği, Osmanlı İmparatorluğu’ndan Günümüz Türkiye’sine Emek ve Ekoloji konferansı ile Osmanlı İmparatorluğu-Türkiye bağlamında emeğin tarihine ve geleceğine ekoloji penceresinden, ekolojinin tarihine ve geleceğine emek perspektifinden bakmayı hedefliyoruz. Emek ve ekoloji alanlarının kesişiminde üretim yapan araştırmacıların ve bu alanlarda mücadele eden, fikir yürüten aktivistlerin ve sendikacıların sunumlarına açık olacak olan iki günlük konferans, hem emek ve ekoloji arasında, hem de geçmiş, kuram, güncellik ve gelecek arasında bir diyalog kurmayı amaçlıyor.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *